• Interview voor Radio 1

  Op dinsdag 28 maart vond de kick-off plaats van “Een Slimmer Collegejaar”, een nieuw landelijk project dat gestart is door minister van OCW Robbert Dijkgraaf. Voor de pilots van dit project is maar liefst 10 miljoen euro uitgetrokken. De Universiteit van Amsterdam doet mee aan dit OCW project met drie pilots.

  Erwin van Vliet (FNWI) leidt de pilot “Experiment automatisering van toetsing”, gericht op het inzetten van AI bij formatieve en summatieve toetsing. Hij werkt hierbij samen met TLC Science (Sandra Cornelisse, Emma Wiersma en Natasa Brouwer) en docenten van het College of Life Sciences (Bachelor Psychobiologie, Jessika Buitenweg en Julia Dawitz). Ook de FMG is hierbij betrokken (Bachelor Psychologie, Peter Starreveld) en de UvA DLO board (Frank Benneker). Tijdens de pilot kunnen nog meer docenten aansluiten.

  In een vroeg ochtendinterview op 28 maart op Radio 1 met journalist Roel Pauw van NOS vertelde Van Vliet over de inzet van AI voor gepersonaliseerde feedback aan studenten bij de FNWI. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de AI-applicatie IguideME, ontwikkeld aan de FNWI, om studenten te stimuleren bij hun studie. Student Psychobiologie Jazz Stofberg deelde in hetzelfde interview zijn persoonlijke ervaringen met IguideME en hoe het hem geholpen heeft bij zijn studie. Het volledige interview is hier te beluisteren.

  Erwin van Vliet, Roel Pauw en Jazz Stofberg tijdens de opname van het interview op het Science Park op 27 maart (foto’s N.Brouwer)

  Het project “Een slimmer collegejaar” heeft als doel meer rust en ruimte te brengen voor studenten en docenten. Het FNWI-projectteam is enthousiast over de mogelijkheden die dit project biedt voor nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van AI in het onderwijs. Met dit project zal de FNWI een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de succesvolle inzet van AI voor feedback en toetsing in het hoger onderwijs.

  Link: Rijksoverheid, Ministerie OCW Meer rust en ruimte voor studenten en onderzoekers door slimmer collegejaar, Nieuwsbericht | 04-10-2022 | 17:00

 • Eerste resultaten gepresenteerd op SURF Onderwijsdagen 2021

  Het gebruik van learning analytics/AI in het onderwijs was tijdens de 23e editie van de SURF Onderwijsdagen 2021 één van de trending topics (https://www.surf.nl/agenda/surf-onderwijsdagen-2021-voor-mbo-hbo-en-wo). In de sessie Studenten begeleiden door inzet van data presenteerde Erwin van Vliet de eerste resultaten in het project FeedbackGO waar IguideME (I Guide My Education) wordt gebruikt, een dashboard dat is ontwikkeld aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA) om gepersonaliseerde feedback te geven aan (een grote groep) studenten en de docent. Studenten krijgen een persoonlijk dashboard om inzicht te geven in het eigen leerproces. De student stelt zijn eigen doel: ga ik voor een 6 of een 9 in dit vak? IguideME maakt een voorspelling van het eindcijfer op basis van de leerresultaten en geeft feedback, rekening houdend met de ambitie van de student. Door een vergelijking te maken met een rolmodel dat net iets beter is, wordt de student aangemoedigd om zichzelf te verbeteren. Docenten kunnen in één oogopslag in het IguideME-dashboard zien welke studenten het risico lopen uit te vallen, maar ook hoe digitale onderwijstools worden gebruikt en formatieve en summatieve toetsen samenhangen, en met die informatie kunnen ze hun cursusontwerp optimaliseren

  Erwin van Vliet op SURF Onderwijsdagen 2021

  Er zijn nauwelijks studies waarbij data van het leerproces, de leeromgeving en de leerresultaten worden samengebracht. Het onderzoek naar IguideME is nog in volle gang, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend! Studenten waren positief. Het bleek dat diegenen die IGuideME gebruikten, gemotiveerder werden, efficiënter studeerden en betere resultaten behaalden tijdens de cursus. Een persoonlijk bericht van de docent aan studenten die dreigden uit te vallen werd zeer gewaardeerd door studenten en kon uitval deels voorkomen. Ook kon door optimalisatie van het onderwijsontwerp de digitale tool Perusall effectiever worden ingezet.  

  Deze onderwijsvernieuwing en IguideME zijn het resultaat van twee projecten waarvan Erwin van Vliet projectleider is: de Comenius Teaching fellow en het SURF-project FeedbackGO (www.feedbackgo.nl). Het samenwerkende team bestaat uit o.a. Erwin van Vliet, Natasa Brouwer, Miguel Pieters, Gerrit Oomens, Harrie van der Meer en Alice Doek (UvA), Sylvia Moes (VU), Koos Winnips en Angelos Konstantinidis (RUG). De stuurgroep bestaat uit Sylvia Witteveen en Hans Breeuwer (UvA), Hilde van Wijngaarden (VU), Hans Beldhuis en Jan Riezebos (RUG). Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Bert Bredeweg en Damien Fleur (HvA en UvA). Deze projecten en activiteiten worden ondersteund door Teaching and Learning Centre FNWI.

ARCHIEF