Didactisch verantwoorde inzet van tools voor gepersonaliseerde feedback bij online Grootschalig Onderwijs

Met dit project willen we gepersonaliseerde feedback bij grootschalig onderwijs verbeteren en toegankelijker maken, zonder de werkdruk voor docenten te verhogen. Het doel van dit project is om studenten en docenten inzicht te geven over de wijze waarop feedback tools bijdragen aan beoogde leerresultaten in grootschalig onderwijs. Hiervoor wordt de applicatie IguideME (I guide My Education) gebruikt, die geïntegreerd is in de digitale leeromgeving en gebruik maakt van kunstmatige intelligentie/ machine learning. In IguideME wordt data gevisualiseerd die vanuit diverse feedback tools wordt verzameld. IguideME geeft studenten en docenten real-time inzicht in het leerproces waarbij informatie van de leeractiviteiten met feedback tools, en de leerresultaten worden samengebracht op één plek en een actuele stand van zaken weergeeft. 

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om via het dashboard de effecten van de diverse feedback tools op het leerproces met elkaar te vergelijken en te koppelen aan leerresultaten en langs deze weg een voorspelling te geven van het eindresultaat. Zo kan worden bepaald welke tool het beste past bij de gekozen didactiek en hoe de functionaliteiten van een tool op een juiste wijze in het onderwijsontwerp en in de onderwijsuitvoering kunnen worden ingepast. In dit project onderzoeken we onder andere ook hoe het gebruik van feedback tools op een juiste wijze ingebed kan worden binnen de infrastructuur van het Hoger Onderwijs.

De doelgroep bestaat uit docenten. Meer specifiek richten we ons op ‘influencers’, die met ondersteuning uit dit project hun eigen onderwijsprobleem willen oplossen. Daarnaast richt het project zich ook op studenten: door co-creatie met studenten kunnen we tot de beste didactiek komen.

De studenten zijn positief over IguideME. Hier een paar quotes uit de eerste evaluatie:

  • “Ik vond het fijn om het te gebruiken, om inzicht te krijgen in mijn studievoortgang.”
  • “Ik vond IguideME een positieve toevoeging. Het kan fijn zijn om je voortgang te bekijken, het motiveerde mij ook om beter te studeren.”
  • “Er stond veel informatie in IguideME en ik vond het leuk om hier ook de resultaten van werkcolleges te zien.”
  • “Deze tool zorgde ervoor dat ik (meer)betrokken was bij het vak, helemaal omdat alles nu online is. Daarnaast gaf IguideME mij een overzicht of ik op schema liep. Mijn mening over de tool is dus positief.”

Consortium

Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Rijksuniversiteit Groningen en Vrije Universiteit Amsterdam

UvA: Projectleider: dr. Erwin van Vliet; Consultant: dr. Natasa Brouwer

RUG: Deelprojectleider RUG: dr. Koos Winnips

VU: Deelprojectleider VU: drs. Sylvia Moes

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door SURF Stimuleringsregeling Open en online onderwijs ronde 2021.